Nejlepším absolventem Vyššího praporčického kurzu opět příslušník Vojenské akademie

Nejlepším absolventem Vyššího praporčického kurzu opět příslušník Vojenské akademie

Ten začal již 11. března samostudiem bloků témat v šestitýdenní distanční části, na kterou od 22. dubna navazovala šesti týdenní druhá část – prezenční.

A tu zahájili jeho posluchači pochodem údolím Židovy strouhy v délce 13 km. A kromě něho je první týden této části tradičně věnován i jiným kolektivním sportům výběrové tělesné přípravy. Během nichž si účastníci kurzu vzájemně připravují a řídí sportovní soutěže, jejichž prostřednictvím se tak vzájemně poznávají a upevňují týmového ducha kurzu.

V týdnech prezenčního studia devět účastníků a jedna účastnice kurzu, absolvovali přednášky a semináře ze Základů vojenského umění, Bezpečnostních a obranných studií a Vedení lidí. Během studijní stáže u Sekce rozvoje a Sekce plánování sil, Generálního štábu AČR také navštívili Vojenské muzeum Žižkov a Národní památník hrdinů heydrichiády. A navíc se měli možnost účastnit také panelové diskuze s generálem a vrchním praporčíkem Národní gardy státu Nebraska, kterou organizovalo velení Velitelství výcviku ‑Vojenské akademie (VeV‑VA).

Cílem tohoto kurzu je rozšířit teoretické znalosti o vojenské profesi a rozvinout operační myšlení u zkušených a vzdělaných profesionálů, příslušníků AČR v nejvyšších hodnostech praporčického sboru, ale rovněž u nich dosáhnout přesvědčení o hodnotách a charakteru nezbytných pro vyšší praporčíky a praporčice. Tak, aby se mohli na pozicích velitelů poddůstojnického a praporčického sboru podílet na plnění strategických úkolů ozbrojených sil v rolích zkušených odborníků a poradců velitelů.

Naplnění těchto cílů je ověřováno komplexní závěrečnou zkouškou, ve které jsou u účastníků ověřovány schopnosti analýzy, tvorba a obhajoba vlastního názoru za pomocí prezentačních dovedností. Touto zkouškou úspěšně prošli všichni posluchači tohoto kurzu a mohli tak být v jeho poslední den, v pátek 7. června, slavnostně vyřazeni. V rámci tohoto ceremoniálu obdrželi dekrety a odznaky kurzu z rukou zástupce velitele VeV‑VA plukovníka gšt. Ondřeje Havla a vrchního praporčíka VeV‑VA štábního praporčíka Radka Vajdečky. Nejlepším absolventem byl vyhlášen příslušník VeV‑VA praporčík K. H., který svým výkonem navázal na vyškovského nejlepšího absolventa tohoto kurzu v loňském roce.


Text: nadpraporčík Martin Remeš, úsek přípravy poddůstojníků a praporčíků
Foto: Vladimír Bezděk

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Červen 2024)