Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Ve středu 12. června 2024 si připomenulo Středisko obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště letošní říjnové výročí – 75 let od založení Vojenského útvaru 1534. Pozvání náčelníka tohoto SOVZ majora Ladislava Richtera na oslavy tohoto významného jubilea přijala celá řada hostů, v čele s velitelem VeV‑VA brigádním generálem Ladislavem Rebilasem, mnozí bývalí velitelé a zaměstnanci.

A program byl opravdu bohatý. V rámci slavnostního nástupu zazněla jak historie, tak současné úkoly a také náročnost služby v Doupovských horách. Ze zásadních historických mezníků přitom major Richter zmínil: „Vojenský útvar 1534 má svého předchůdce v útvaru 2286, který vznikl 26. března 1946 s dislokací Císařský les původně jako dělostřelecká střelnice poválečné československé armády s velitelstvím v Kynžvartu a byl součástí Vojenského újezdu Prameny. Měl ve své působnosti obdobnou činnost, jakou provádíme dodnes, tedy obsluhu výcvikových zařízení. Hrou osudu a také na pozadí dějin bylo ve Vojenském újezdu Prameny objeveno ložisko uranové rudy, po které byla na začátku atomového věku neuvěřitelná poptávka. Je tedy nasnadě, že potřeba těžby převážila potřebu výcviku armády. Území tak postupně přebírají do své správy Národní podniky vojenských lesů a statků a Jáchymovské doly. A rázem je tu 1. říjen 1949, tedy náš den D, kdy dochází k přečíslování útvaru na VÚ 1534 a začíná se psát historie, naše historie. Ovšem k přesunu do nové dislokace si útvar ještě musel počkat do jara roku 1953, kdy vznikl nový Vojenský újezd Hradiště. Přesněji 25. května 1953, kdy vydává zástupce správce VVP Lázně Kynžvart podplukovník Gustav Brožek Zvláštní rozkaz Vojenského výcvikového prostoru č. 01 a plukovník pěchoty František Hofírek na jeho základě zahajuje přesun své jednotky do nově budovaného Vojenského výcvikového prostoru Hradiště s velitelstvím v Doupově. A to nebylo rozhodně nic jednoduchého. Koňské spřežení musel poslat den dopředu, aby v den přesunu jednotky všichni stihli dorazit včas a zřídit potřebné zázemí a začít službu v jiném téměř neznámém místě. Přesouvá se nejen personál, ale také materiál a palivo, kterého se pro představu přesunulo 165 000 litrů, což by byl náročný úkol i v naší době. Tak, jak se pro VÚ 1534 otevřela nová kapitola ve Vojenském újezdu Hradiště, se uzavírá kapitola Vojenského újezdu Prameny. A to dnem 30. června 1954, kdy je definitivně předán do střežení ministerstvu vnitra s následnou dobývací činností. Samotný útvar již s krycím názvem 1534 začíná svou činnost na velitelství v Doupově a postupně dle budovaných střelnic přesouvá své sídlo do Bochova (v roce 1955), do zámku ve Stružné (v roce 1956), do Karlových Varů (v roce 1963), aby nakonec získal definitivní umístění v bývalé obci Radošov v roce 1974, kde sídlí do současnosti.“

Ten využil této příležitosti i k oceňování a v závěru vyslovil nejen poděkování všem za účast, ale především popřál spoustu obnovených vzpomínek a příjemně strávený čas ve společnosti lidí Vojenského zařízení 1534, kteří zde působí.

Nezůstalo totiž jen u slavnostního nástupu. Program dále zahrnoval přednášku vedoucího staršího důstojníka SOVZ Hradiště nadporučíka Richarda Ertla o geologii, přírodě, myslivosti i historii, ale i návštěvu nedávno otevřeného cvičiště RIDERS, které je součástí Výcvikového zařízení Tureč, či podzemního objektu.


Text: nadporučík Richard Ertl, SOVZ Hradiště a kapitánka Monika Nováková, VeV‑VA
Foto: nadporučík Richard Ertl

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Červen 2024)