Absolventi Vyššího praporčického kurzu převzali certifikáty ve Slavkovském zámku

Absolventi Vyššího praporčického kurzu převzali certifikáty na Zámku Slavkov

Dne 14. 6. 2019 byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově ukončen Vyšší praporčický kurz. Tento kurz organizovaný „Praporčickou školou“, je vrcholem kariérového vzdělávání praporčického sboru v rámci AČR a tvoří součást celoarmádního kariérového vzdělávání.

Podle náčelníka „Praporčické školy“ štábního praporčíka Vladimíra Blažka je cílem kurzu, jehož výuka probíhala nejenom ve Vyškově, ale například i v posádce Bechyně, připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík. „Jedná se o pozice pracovníků štábů brigád, agentur, generálního štábu, vrchních praporčíků nebo hlavních instruktorů,“ říká Blažek a pokračuje: „Během kurzu jsme kladli důraz na pochopení operačního významu vedení vojenských operací, na znalost teorie vojenského umění a také na základy teorie řízení a obranného plánování. Nedílnou součásti kurzu bylo opakování československé a české historie, vzniku a vývoje armády České republiky, psychologie, komunikace v týmu a orientace v základní problematice mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti.“

Podle náčelníka tohoto kurzu nadpraporčíka Pavla Bodrogi byla výuce věnována pozornost i z pohledu co nejširšího možného působení osobností z praxe a tak některá vybraná zaměstnání proběhla v gesci externích lektorů: „Nejvýznamnějšími hosty, kteří mezi nás přišli, byli zcela určitě generál Karel Řehka, který se s posluchači podělil o své zkušenosti z výkonu funkce zástupce velitele multinárodní divize North East v Polsku a vrchní praporčík britské armády Gavin Paton, díky kterému jsme načerpali další inspiraci pro rozvoj praporčického sboru u nás.“

„Nesmíme zapomenout ani na plukovníka Pavla Lipku,“ doplnil vedoucí starší instruktor nadpraporčík Martin Zaorálek a dodal: „Co už by pro nás mohlo být zajímavější, než názory a podněty ředitele odboru rozvoje pozemních sil? Pochopitelně jsme ale zavázáni všem vrchním praporčíkům a specialistům z různých útvarů a zařízení AČR, jejichž přednášky se týkaly témat, spojených s rozvojem praporčického sboru, prací v mezinárodním prostředí a také spoluprací vrchních praporčíků s vyššími důstojníky či generály.“

Nejlepší z patnácti absolventů tohoto třináctitýdenního kurzu, vrchní praporčík 43. výsadkového praporu Chrudim praporčík Robert Otáhal ve svém závěrečném proslovu řekl: „Děkuji všem svým kolegům za perfektně odvedenou týmovou práci a věřte, že tento meč, který tu teď držím, patří nejenom mně, ale vám všem, protože to je naše společné dílo, dílo našeho týmu. Šiřme dobré jméno Praporčické školy, odborné znalosti jejích instruktorů a také profesionalitu lektorů vojenské akademie, kterým děkujeme za jejich trpělivost, vedení, pomoc a podporu.“


Text: nprap. Pavel Bodrogi, nprap. Martin Zaorálek, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: Hana Jurčová, CKIT a archiv praporčické školy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červen 2019)