Leden 2016

Do nového roku vstoupili s více než pěti stovkami rekrutů

Do nového roku vstoupili s více než pěti stovkami rekrutů

Hned v pondělí 4. ledna 2016 zaplnilo kasárna Dědice 533 rekrutů AČR a také 16 nových příslušníků Aktivní zálohy. Ti všichni zde budou nyní procházet kurzy základní přípravy.

Česky

Ocenění vojáků ze zahraničních misí

Ocenění vojáků ze zahraničních misí

8.1.2016 • Ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově se v pátek 8. ledna uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací a cvičení.

Česky

Napsali o nás: Školu v nemocnici navštívili vojáci

Napsali o nás: Školu v nemocnici navštívili vojáci

Období před vánočními svátky si zpestřily děti i jejich rodiče ve škole a školce v nemocnici návštěvou zástupců z Vojenské akademie Vyškov. Cílem tohoto setkání bylo předání základních informací o vojenských povinnostech a jejich aktivitách.

Česky

Je třeba umět bránit vlast, shodují se adepti Aktivní zálohy

Je třeba umět bránit vlast, shodují se adepti Aktivní zálohy

Šestnáct adeptů včetně dvou žen. Tak vypadá letošní první skupina, která se připravuje u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Je zde i primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký, jehož zájem o Aktivní zálohu podnítila bezpečnostní situace v Evropě.

Česky

Pozvánka na Slavnostní vojenskou přísahu

Velitel Velitelství výcviku  Vojenské akademie Vás srdečně zve na Slavnostní vojenskou přísahu Kurzu základní přípravy s nástupním termínem leden 2016, která se uskuteční dne 4. února 2016 v 10.00h na nástupišti "B" v areálu kasáren Dědice.

Česky

Vedení města Vyškova opět u vojáků

Vedení města Vyškova opět u vojáků

Ve středu 20. ledna 2016 zavítal starosta města Vyškova Jiří Goldemund spolu s místostarosty Břetislavem Usnulem a Karlem Jurkou na, v pořadí již druhou, návštěvu vyškovských vojáků.

Česky

Konference "Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany"

Velitelství výcviku – Vojenská akademie pořádá ve dnech 9. – 10. března 2016 konferenci s názvem „Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany“. Obsahově navazuje na konferenci, která byla pořádána v únoru 2015. Záštitu nad konferencí převzali náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Josef BEČVÁŘ a velitel VeV – VA plukovník gšt. Ing. Josef KOPECKÝ, MSc.

Česky

We entered with more than five hundred recruits to the new year

Do nového roku vstoupili s více než pěti stovkami rekrutů

On Monday, January 4th 2016, 533 recruits and also 16 new members of Active Reserves filled the Dědice barracks. All these are now going to take part in basic training courses.

Anglicky

It is important to be able to protect our homeland, members of the Active Reserve agree.

Je třeba umět bránit vlast, shodují se adepti Aktivní zálohy

Sixteen candidates, including two women. This is this year’s first group, which is doing its training at the Training Command – Military Academy in Vyškov. Among the candidates, there is also a city mayor of Frýdek-Místek, Michal Pobucký, whose interest in the Active Reserve has been sparked by the security situation in Europe.

Anglicky

Appreciation of soldiers after their return from operations and training abroad

Ocenění vojáků ze zahraničních misí

08.01.2016 • On Friday January 8th, a parade ceremony of Czech Army troops took place after their return from operations and training abroad, in the Ceremonial Hall of the National Memorial in Prague in Vítkov.

Anglicky

Newspaper coverage about us: Soldiers visited the hospital school

Napsali o nás: Školu v nemocnici navštívili vojáci

Representatives of Military Academy Vyškov visited the hospital school and kindergarten, which livened up the pre-Christmas period for the children and their parents. The aim of this meeting was to present basic information about soldiers’ duties and their activities.

Anglicky

Conference "Training of Personnel within the Ministry of Defence Department"

On 9th and 10th March 2016, the Training Command - Military Academy is holding a conference entitled “Training of Personnel within the Ministry of Defence Department “. In its content, it is a follow-up to the conference which was held in February 2015. The conference is held under the patronage of the Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces, Lieutenant General Josef Bečvář and the Commander of the Training Command – Military Academy, Colonel Josef Kopecký.

Anglicky

Management of the town Vyškov at soldiers again

Vedení města Vyškova opět u vojáků

On Wednesday, 20th January 2016, the mayor of Vyškov Jiří Goldemund, together with deputy mayors Břetislav Usnul and Karel Jurka, paid their second visit to the Vyškov military.

Anglicky