June 2024

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Kurz, probíhající od února do května 2024, byl veden již osvědčenou formu tzv. blended learning, která kombinuje prezenční výuku s online vzdělávací platformou EDUWEB. Tato platforma poskytuje studentům přístup k různým výukovým materiálům, jako jsou videa, prezentace, audiostopy a infografiky, které činí studium efektivnějším a přístupnějším.

Czech

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Ve vyškovských kasárnách Dědice proběhl přebor rezortu obrany ve vojenském pětiboji s mezinárodní účastí – Regional Military Pentathlon Championship 2024. Šest vojenských pětibojařek a 41 pětibojařů z celkem osmi států poměřilo síly a dovednosti v jednom z nejkomplexnějších vojenských sportů, který zastřešuje Mezinárodní rada vojenského sportu (CISM – Conseil International du Sport Militaire).

Czech

Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Ten byl zahájen 22. dubna a ukončen 14. června 2024 převzetím jeho absolventských bronzových odznaků. Posluchači tak tomuto kurzu věnovali 8 týdnů svých životů, kdy jim byly ze strany Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) předány aktuální znalosti, vědomosti a informace, které jsou stanoveny učebním plánem.

Czech

Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Ve středu 12. června 2024 si připomenulo Středisko obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště letošní říjnové výročí – 75 let od založení Vojenského útvaru 1534. Pozvání náčelníka tohoto SOVZ majora Ladislava Richtera na oslavy tohoto významného jubilea přijala celá řada hostů, v čele s velitelem VeV‑VA brigádním generálem Ladislavem Rebilasem, mnozí bývalí velitelé a zaměstnanci.

Czech

Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

V pátek 21. června 2024 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnila letošní již třetí slavnostní vojenská přísaha. A stejně jako v předešlých dvou ji složili společně noví armádní profesionálové, záložníci a dobrovolníci, jako úspěšní absolventi kurzu základní přípravy.

Czech

Den ozbrojených sil České republiky ve znamení slavnostních nástupů a oceňování

Den ozbrojených sil České republiky ve znamení slavnostních nástupů a oceňování

Jeden z nejvýznamnějších armádních svátků jsme si připomenuli slavnostními nástupy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) a Praporu zabezpečení (przab). Ty měly společné vyhlášení Rozkazu ministryně obrany Jany Černochové ke Dni ozbrojených sil (30. 6.) a poté i Výnosu ministryně obrany k udělení rezortních vyznamenání Za službu v ozbrojených silách České republiky.

Czech