Složení výboru KO SVV ČR

Jihomoravský kraj

Číslo krajského účtu je: 1815563001/5500 – sem posílejte členské příspěvky ve výši 300,- Kč ročně. Účet je transparentní a na www.legionar.org lze kdykoliv nahlédnout na pohyb financí za poslední 3 měsíce.