Benefiční fotbalový zápas

Dovolte mi pozvat vás na blížící se benefiční fobalové utkání mezi Bolkovou jedenáctku, složenou z moravských, slezských a českých osobností a družstvem válečných veteránů, složeného z účastníků turnaje modrých baretů, zástupců z ČR a Slovenska. Akce se koná v Břeclavi, dne 25. června 2011 od 14:00, na stadionu v Poštorné. V rámci konání akce se bude konat dobrovolná sbírka na padlého veterána rtm. R.V., příslušníka 73. tankového praporu, řečeného VIRUS a Jiřího Schamse – Vojenská policie SOG – řečeného REGI. Sbírku zastřeší Vojenská Policie společně s Československou obcí legionářskou.
 
Akci finančně podpořila společnost TESLA, jako generální partner a další partneři, bez nichž by akce nemohla být zorganizována. Na akci se také skládají a podílí se na ní 4 jihomoravské jednoty ČsOL bratrskou měrou. Děkuji za předání dále vašim členům a těším se na shledání a podporu této akce.
 
S pozdravem a s legionářským "Věrnost za věrnost"

Autor: kpt. Ing. Pavel Kočvara

Benefiční fotbalový zápas