Kurz střelců-operátorů: Poprvé společně profesionálové a aktivní zálohy

Kurz střelců-operátorů: Poprvé společně profesionálové a aktivní zálohy

Ve dnech 13.–24. března 2017 byl Úsekem přípravy mechanizovaného vojska Centra přípravy pozemních sil VeV – VA realizován jeden ze specializačních kurzů, jež tento úsek garantuje – kurz „Střelec-operátor BVP-2“.

Česky

Další nováčci zahájili základní výcvik

Další nováčci zahájili základní výcvik

V pondělí 3. dubna 2017 nastoupilo do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově více než šest stovek nových rekrutů AČR k vykonání tříměsíčního základního výcviku.

Česky

Kapitánský kurz na horách

Kapitánský kurz na horách

Ve dnech 20. 3. – 24. 3. a 27. 3. – 31. 3. 2017 absolvovali posluchači kurzu nižších důstojníků postupně po četách týdenní pobyt na horách.

Česky

Probíhá výběrovka uchazečů do kurzu velitelů malých jednotek – KOMANDO

Probíhá výběrovka uchazečů do kurzu velitelů malých jednotek – KOMANDO

V pondělí 27. března zahájil zástupce velitele VeV – VA plukovník gšt. Petr Procházka letošní první 14denní výběrové řízení uchazečů do kurzu velitelů malých jednotek „Komando“ pro příslušníky AČR.

Česky

Jednatřicátý Kurz Generálního štábu dorazil do cíle kariérového vzdělávání

Jednatřicátý Kurz Generálního štábu dorazil do cíle kariérového vzdělávání

K pomyslnému vlaku, v němž v uplynulých sedmi měsících cestovalo 27 pasažérů, kteří se nyní postupně dostávají i do role průvodčích, přirovnal zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský právě ukončený 31. kurz Generálního štábu. Jeho absolventi byli dnes slavnostně vyřazeni v Brně v prostorách Klubu Univerzity obrany, jejíž Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií bylo garantem kurzu.

Česky

Vyřazení kurzu základní přípravy

Vyřazení kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 23. března se uskutečnilo v prostorách auly kasáren Dědice slavnostní ukončení letošního prvního běhu kurzu základní přípravy.

Česky

Vojáci převzali ocenění za splnění úkolů v misích Evropské unie

Vojáci převzali ocenění za splnění úkolů v misích Evropské unie

V pátek 24. března se ve Slavnostní síní Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil nástup 8. jednotky Úkolového uskupení AČR EUTM a příslušníků operačního velitelství mise EUNAVFOR-MED. Oficiálního přivítání na domácí půdě, které završilo působení v operacích spojených s africkým kontinentem, se jim dostalo od náměstka pro řízení Sekce obranné politiky a strategie MO Jakuba Landovského, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a dalších hostů.

Česky

Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Za účasti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna se v pátek 17. března v Domě armády Praha uskutečnil slavnostní akt udělení čestných odznaků, pamětních medailí a stužek štábního kapitána Václava Morávka.

Česky

Kurz přesunů na sněhu a ledu

Kurz přesunů na sněhu a ledu

Ve dnech 16.-20.1. a 23.-27.1. 2017 se pod záštitou VeV – VA Vyškov konal zdokonalovací a následně instruktorský kurz přesunů na sněhu a ledu. Pokud by ještě v dnešní době měl někdo představu, že se jedná o procházení se po horách, musím ho vyvést z omylu. Problematika, která je v kurzu obsažena, v sobě skrývá daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň odborná a fyzická náročnost kurzů, může překvapit nejednoho účastníka.

Česky

Nad i pod vodou

Nad i pod vodou

Centrum přípravy pozemních sil, jakožto součást Odboru profesní přípravy, rozšiřuje na základě požadavků jednotlivých druhů vojsk každoročně portfolio nabízených vzdělávacích aktivit, přičemž některé kombinace vyučujících a posluchačů mohou být na první pohled poněkud nesrozumitelné. Například, když potápěč školí chemika…

Česky

Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Na konci února proběhlo slavnostní vyřazení posluchačů, kteří úspěšně absolvovali kurz Instruktor přípravy řidičů, organizovaný u Centra dopravní výchovy. Jedná se o jeden ze dvou kurzů CDV, který je primárně zaměřený na „výrobu“ učitelů, v tomto případě učitelů (instruktorů) řidičů vozidel ozbrojených sil, a to jak zabezpečovacích, tak i bojových vozidel. Nabyté vědomosti absolventi uplatní i v oblasti odborné přípravy řidičů AČR u útvarů. Tento kurz nahrazuje dříve nabízený kurz učitel řidičů bojových vozidel a jeho náplň je nově doplněna právě o oblast zabezpečovacích vozidel.

Česky

Pozvánka na výstavu fotografií

Pozvánka na výstavu fotografií

Na Společenském klubu kasáren Dědice je zpřístupněna výstava nevšedních fotografií zvířat, afrických stepí a pánví plukovníka v. v. Karla Klinovského, příslušníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA s názvem „HONBA ZA AFRICKÝM SVĚTLEM“.

Česky

Prezentace praporu zabezpečení na Dni otevřených dveří Univerzity obrany

Prezentace praporu zabezpečení na Dni otevřených dveří Univerzity obrany

Začátkem února proběhl poslední ze série tří dnů otevřených dveří, které v Kasárnách Šumavská pořádají brněnské fakulty Univerzity obrany.

Česky

Vyšší praporčický kurz zahájen

Vyšší praporčický kurz zahájen

Dne 13. března 2017 byl u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově zahájen Vyšší praporčický kurz. Tento kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrchol kariérového vzdělávání „stříbrného sboru“ v rámci AČR. Od roku 2017 působí na půdě Vojenské akademie Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který tento kurz zabezpečuje.

Česky

Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

„Dva náročné měsíce jsou pryč, ale uteklo to jako voda,“ to je nejběžnější verdikt posluchačů kurzu nižších důstojníků při hodnocení doby strávené u VeV – VA.

Česky