Devátý ročník odborné konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“

Problematika bezpečnosti provozu není armádě lhostejná, protože sama je důležitým provozovatelem motorových vozidel a silniční přepravce. Svým aktivním přístupem se může armáda významně podílet na zlepšení stávající situace v dopravě a zapojit určitým podílem do jednotlivých projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. S tímto cílem je organizována konference s názvem „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“.

Konference má přispět k naplnění deklarovaných cílů vládní politiky bezpečnosti silniční dopravy a zejména pak k aktivnějšímu a systematickému řešení problematiky bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Jedná se o široké spektrum odborných problémů, jak se ostatně odráží v zaměření a obsahu jednotlivých příspěvků.

Konference a její závěry přispějí k prohloubení spolupráce mezi jejími účastníky v rezortu ministerstva obrany i mimo něj a podpoří zvýšení kvality a efektivnosti řešených úkolů a projektů v jednotlivých oblastech problematiky bezpečnosti silničního provozu. Jedná se zejména o následující okruhy otázek:

  • tvorba legislativy a návazných rezortních norem pro přípravu řidičů a provoz motorových vozidel,
  • optimalizace procesu základní a zdokonalovací přípravy řidičů,
  • rozvoj a zavádění simulačních technologií, moderní výcvikové techniky a učebně výcvikové základny pro výcvik řidičů,
  • provádění dopravně bezpečnostní prevence v rezortu ministerstva obrany i v rámci spolupráce s veřejností,
  • rozvoj a zavádění moderních technologií do vozidel a při vytváření bezpečného dopravního prostředí.

Jubilejní 10. ročník této odborné konference pořádá Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve dnech 6. a 7. listopadu 2018.

Podrobnosti o programu konference a možnosti přihlášení budou zveřejněny na této stránce koncem měsíce června 2018.

Česky