Slavnostní ukončení kurzů základního odborného výcviku personálu Inženýrské letecké služby v roce oslav stého výročí vzniku Československého letectva

Slavnostní ukončení kurzů základního odborného výcviku personálu Inženýrské letecké služby v roce oslav stého výročí vzniku Československého letectva

V pátek 24. srpna 2018 se uskutečnilo ve Společenském sále VeV‑VA slavnostní vyřazení posluchačů kurzů základního odborného výcviku personálu Inženýrské letecké služby (ILS).

Slavnostní akt se odehrál za přítomnosti velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie brigádního generála Radka Hasaly, náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka a náčelníka Centra přípravy vzdušných sil podplukovníka Romana Randuly. Jako hosté se slavnostního vyřazení zúčastnili zástupce Odboru dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany plukovník generálního štábu Vladan Ševčík a zástupce Velitelství Vzdušných sil AČR podplukovník Robert Hejtmánek.

Tento již devátý běh kurzů zahrnoval kurzy základního odborného výcviku personálu Inženýrské letecké služby ve specializacích drak a motor, elektrické a speciální vybavení letadel, letecká výzbroj a rádiové a radiotechnické vybavení letadel. Společně s těmito kurzy byl ukončen i kurz rozdílového výcviku personálu Inženýrské letecké služby specializace letecká výzbroj, který je určen pro žadatele o změnu specializace ILS.

Letošní kurzy byly významné nejen tím, že se konaly v roce, ve kterém si připomínáme sté výročí založení Československého letectva, ale také si připsaly jedno významné prvenství. Byly realizovány plně v souladu s mezinárodními požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenských letadel EMAR 66 na základě oprávnění, které získalo Velitelství výcviku‑Vojenská akademie v říjnu loňského roku.

Téměř osm měsíců dlouhé kurzy letos úspěšně absolvovalo 23 z celkového počtu 30 posluchačů, kteří v lednu letošního roku nastoupili.


Text: major Pavel Minařík, náčelník Úseku přípravy inženýrské letecké služby

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Září 2018)